Vstupná stránka      Informácie      Stanovy      Kolektívna zmluva


Fakultný výbor ZOO pri FEI STU

TELEFÓN: (07) 60291 837       MIESTNOSŤ: E012


Výkonný výbor

MENO

FUNKCIA

PRACOVISKO

KLAPKA

E-MAIL

 doc.Ing. Ján Kardoš, PhD.

predseda

 ÚRK              D410

776

jan.kardos@stuba.sk

 Ing. Igor Bélai, PhD.

podpredseda

 ÚAMt            D126

478

igor.belai@stuba.sk

 Beata Vlačikyová

členka

 KFEI  A-požičovňa

526

beata.vlacikyova@stuba.sk

 Ing. Martin Florovič, PhD.

člen

 ÚEF                E007

712

martin.florovic@stuba.sk

 Ing. Ján Halgoš, PhD.

člen

 ÚE                  B325

216

jan.halgos@stuba.sk

Úsekoví dôverníci

ÚSEK

MENO

KLAPKA

E-MAIL

DEK, IKAL, ÚEAE, ÚJFI, TPO

 Beata Vlačikyová

526

beata.vlacikyova@ stuba.sk

ÚAMt, ÚT

 Ing. Igor Bélai, PhD.

478

igor.belai@stuba.sk

ÚE

 Ing. Ján Halgoš, PhD.

216

jan.halgos@stuba.sk

ÚEF

 Ing. Peter Kubinec, PhD.

743

peter.kubinec@stuba.s

ÚRK

 doc.Ing. Ján Kardoš, PhD.

776

jan.kardos@stuba.sk

TIŠ

 Mária Dobrotová

850, 860

maria.dobrotova@stuba.sk

Revízna komisia

MENO

FUNKCIA

PRACOVISKO

KLAPKA

 doc.Ing. Alena Kozáková, PhD.

predsedníčka 

ÚAMt

563

 Miroslava Budinská

členka

KFEI

526


Vstupná stránka      Informácie      Stanovy      Kolektívna zmluva

Aktualizácia: 18.2.2019
Pripomienky: jan.kardos@stuba.sk