Tematické zameranie

 

Fakulta elektrotechniky a informatiky
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

v spolupráci so

Zväzom elektrotechnického priemyslu SR
EXPO CENTER a.s.

organizujú v Trenčíne konferenciu s medzinárodnou účasťou

ELEKTROTECHNIKA, INFORMATIKA a TELEKOMUNIKÁCIE 2015Sekcie konferencie a garanti

 

  • Sekcia: Robotika a kybernetika

 Garant: Ján Murgaš


  • Sekcia: Aplikovaná informatika

 Garant: Otokar Grošek


  • Sekcia: Smart elektronické systémy  

 Garant: Daniel Donoval


  • Sekcia: Elektroenergetika

 Garant: František Janíček


  • Sekcia: Automobilová mechatronika a e-mobilita
 Garant: Mikuláš Huba

 

  • Sekcia: Telekomunikácie

 Garant: Gregor Rozinaj