Správa o priebehu prehliadky ŠVOČ 2002

Sekcia MATEMATIKA

Dňa 23.4.2002 od 9:00 do 11:30 sa v zasadačke Katedry matematiky konala prehliadka prác Študentskej vedeckej odbornej činnosti. So svojimi prácami sa do nej prihlásilo 5 študentov:

Daniel Brnák
2.ročník, INFO
Príspevok k metóde najmenších štvorcov
Školiteľ: Doc.RNDr. Peter Volauf, CSc.
Bc. Peter Slížik
1i.ročník, BIT
Diferenciálna analýza ternárneho cyklotomického generátora
Školiteľ: RNDr. Hana Lichardová, PhD.
Bc. Peter Šterbák
1i.ročník, BIT
Kryptoanalýza viacrotorových šifrátorov
Školiteľ: Prof.RNDr. Otokar Grošek, PhD.
Bc. Tomáš Tankó
1i.ročník, BIT
Zovšeobecnený cyklotomický generátor rádu 2
Školiteľ: RNDr. Hana Lichardová, PhD.
Jozef Zeman
1.ročník
O riadkovo úplných latinských štvorcoch
Školiteľ: Ing. Milan Vojvoda

Komisia v zložení
Predseda: Doc.RNDr. Michal Zajac, CSc.
tajomník: RNDr. Hana Lichardová, PhD.
členovia: Mgr. Gejza Jenča, PhD.
  RNDr. Ľubomír Marko, CSc.
  RNDr. Boris Rudolf, CSc.
  Ing. Milan Vojvoda

udelila nasledujúce ocenenia:

Diplom dekana

Daniel Brnák
2.ročník, INFO
Príspevok k metóde najmenších štvorcov
Školiteľ: Doc.RNDr. Peter Volauf, CSc.
Bc. Peter Slížik
1i.ročník, BIT
Diferenciálna analýza ternárneho cyklotomického generátora
Školiteľ: RNDr. Hana Lichardová, PhD.

Cena SES a SAKI

Daniel Brnák
2.ročník, INFO
Príspevok k metóde najmenších štvorcov
Školiteľ: Doc.RNDr. Peter Volauf, CSc.
Bc. Peter Slížik
1i.ročník, BIT
Diferenciálna analýza ternárneho cyklotomického generátora
Školiteľ: RNDr. Hana Lichardová, PhD.
Bc. Peter Šterbák
1i.ročník, BIT
Kryptoanalýza viacrotorových šifrátorov
Školiteľ: Prof.RNDr. Otokar Grošek, PhD.
Jozef Zeman
1.ročník
O riadkovo úplných latinských štvorcoch
Školiteľ: Ing. Milan Vojvoda

Doc.RNDr. Michal Zajac, CSc. RNDr. Hana Lichardová, PhD.
predseda komisie referent ŠVOČ

V Bratislave, 23.apríla 2002.