Správa o priebehu prehliadky ŠVOČ 2000

Sekcia MATEMATIKA

Dňa 10.5.2000 od 9:00 do 12:00 sa v zasadačke Katedry matematiky konala prehliadka prác Študentskej vedeckej odbornej činnosti. So svojimi prácami sa jej zúčastnilo jedenásť študentov:

Martin Florovič
3.ročník, EL
Kruhové membrány a dosky s piezoelektrickým aktuátorom
Školiteľ: prof.RNDr. Igor Bock, CSc.
Pavol Zajac
2.ročník, EL
Optimalizácia intervalových odhadov parametrov nesymetrických rozdelení
Školiteľ: Doc.RNDr. Peter Volauf, CSc.
Richard Valo
2.ročník, AUT
Modifikácia odvodenia prirodzenej splajnovej interpolácie funkcií (daných tabuľkovými hodnotami) kubickými polynómami. Skrátený tvar splajnovej interpolácie a jeho použitie v didaktike a praxi.
Školiteľ: Ing. Mojmír Vronský
Richard Richter
3.ročník, INFO
Vyhodnotenie presnosti numerickej integrácie použitím integračných koeficientov Lobatto
Školiteľ: Ing. Mojmír Vronský
Karol Decsi
2.ročník, ESI
Optimalizácia použitia numerickej integrácie typu Lobatto pre riešenie extrémne veľkých systémov integrálnych rovníc Fredholmovho typu pri výpočtoch rozloženia prúdovej hustoty v pásových (fóliových) vinutiach transformátorov
Školiteľ: Ing. Mojmír Vronský
Róbert Husivarga
5.ročník, INFO
Experimentálna multimediálna učebnica matematickej analýzy (derivácia funkcie a priebeh funkcie)
Školiteľ: Doc.Ing. Martin Šperka, CSc., RNDr. Ľubomír Marko, CSc.
Peter Bombiak
1.ročník
Nezávislosť axiomatického systému R-štruktúr
Školiteľ: RNDr. Peter Kaprálik, CSc.
Vladimír Scholtz
4.ročník, INFO
Vzdialená autentifikácia založená na logistickej rovnici
Školiteľ: RNDr. Hana Lichardová
Dávid Ignjic
1.ročník
Kvalitatívne správanie sa jednej diferenčnej rovnice
Školiteľ: RNDr. Boris Rudolf, CSc.
Jakub Šalamon
1.ročník
Kreslenie orientovaných grafov
Školiteľ: Doc.RNDr. Jana Galanová, CSc.
Peter Trebatický
2.ročník, INFO
Využitie programu Mathematica v predmete Matematická analýza I
Školiteľ: RNDr. Eva Marková

Komisia v zložení
Predseda: Doc.RNDr. Michal Zajac, CSc.
tajomník: RNDr. Hana Lichardová
členovia: Doc.RNDr. Jana Galanová, CSc.
  RNDr. Ľubomír Marko, CSc.
  RNDr. Boris Rudolf, CSc.
  Doc.RNDr. Igor Zuzčák, CSc.

udelila nasledujúce ocenenia:

Diplom dekana

Martin Florovič
3.ročník, EL
Kruhové membrány a dosky s piezoelektrickým aktuátorom
Školiteľ: prof.RNDr. Igor Bock, CSc.
Pavol Zajac
2.ročník, EL
Optimalizácia intervalových odhadov parametrov nesymetrických rozdelení
Školiteľ: Doc.RNDr. Peter Volauf, CSc.
Dávid Ignjic
1.ročník
Kvalitatívne správanie sa jednej diferenčnej rovnice
Školiteľ: RNDr. Boris Rudolf, CSc.
Jakub Šalamon
1.ročník
Kreslenie orientovaných grafov
Školiteľ: Doc.RNDr. Jana Galanová, CSc.

Cena SES a SAKI

Róbert Husivarga
5.ročník, INFO
Experimentálna multimediálna učebnica matematickej analýzy (derivácia funkcie a priebeh funkcie)
Školiteľ: Doc.Ing. Martin Šperka, CSc., RNDr. Ľubomír Marko, CSc.
Táto práca bola navrhnutá aj na cenu SC IEE.

 
 

Doc.RNDr. Michal Zajac, CSc. RNDr. Hana Lichardová
predseda komisie referent ŠVOČ

V Bratislave, 10. mája 2000.