Správa o priebehu prehliadky ŠVOČ 1999

Sekcia MATEMATIKA

Dňa 28.4.1999 od 9:00 do 12:00 sa v zasadačke Katedry matematiky konala prehliadka prác Študentskej vedeckej odbornej činnosti. Do prehliadky bolo prihlásených osem študentov so siedmimi prácami:

Martin Florovič
2.ročník, EL
Integro-diferenciálna rovnica pre väzkopružný nosník s pamäťou
Školiteľ: Doc. RNDr. Igor Bock, CSc.
Marek Greško
4.ročník, INFO
Fourierove rady a ich aplikácia
Školiteľ: RNDr. Boris Rudolf, CSc.
Peter Gaál
2.ročník, EL
Priehyby dosky s piezoelektrickým aktuátorom
Školiteľ: Doc. RNDr. Igor Bock, CSc.
Vladimír Scholtz
3.ročník, INFO
Simulácia ekonomického dynamického systému
Školiteľ: RNDr. Hana Lichardová
Matej Kiss,
Mikuláš Kiss
2.ročník, EL
Fourierova metóda riešenia úlohy priehybu Voigt-Kelvinovho väzkopružného nosníka
Školiteľ: Doc. RNDr. Igor Bock, CSc.
Martin Rumpel
2.ročník, EL
Asymptotické vlastnosti diferenciálnej rovnice 1.rádu
Školiteľ: RNDr. Boris Rudolf, CSc.
Peter Kružlic
2.ročník, EL
Optimalizácia pružného nosníka s piezoelektrickým aktuátorom
Školiteľ: Doc. RNDr. Igor Bock, CSc.

Komisia v zložení
Predseda: Prof. RNDr. Zdenka Riečanová, DrSc.
tajomník: RNDr. Hana Lichardová
členovia: Doc. RNDr. Igor Bock, CSc.
  Doc. RNDr. Vladimír Olejček, CSc.
  RNDr. Boris Rudolf, CSc.
  Doc. RNDr. Michal Zajac, CSc.

udelila nasledujúce ocenenia:

Diplom dekana

Marek Greško
4.ročník, INFO
Fourierove rady a ich aplikácia
Školiteľ: RNDr. Boris Rudolf, CSc.
Matej Kiss,
Mikuláš Kiss
2.ročník, EL
Fourierova metóda riešenia úlohy priehybu Voigt-Kelvinovho väzkopružného nosníka
Školiteľ: Doc.RNDr. Peter Volauf, CSc.
Martin Rumpel
2.ročník, EL
Asymptotické vlastnosti diferenciálnej rovnice 1.rádu
Školiteľ: RNDr. Boris Rudolf, CSc.

Cena SES a SAKI

Martin Florovič
2.ročník, EL
Integro-diferenciálna rovnica pre väzkopružný nosník s pamäťou)
Školiteľ: Doc. RNDr. Igor Bock, CSc.

Finančná odmena

Martin Florovič
2.ročník, EL
Integro-diferenciálna rovnica pre väzkopružný nosník s pamäťou)
Školiteľ: Doc. RNDr. Igor Bock, CSc.
Peter Gaál
2.ročník, EL
Priehyby dosky s piezoelektrickým aktuátorom
Školiteľ: Doc. RNDr. Igor Bock, CSc.
Vladimír Scholtz
3.ročník, INFO
Simulácia ekonomického dynamického systému
Školiteľ: RNDr. Hana Lichardová
Peter Kružlic
2.ročník, EL
Optimalizácia pružného nosníka s piezoelektrickým aktuátorom
Školiteľ: Doc. RNDr. Igor Bock, CSc.

 
 

Prof. RNDr. Zdenka Riečanová, DrSc. RNDr. Hana Lichardová
predseda komisie referent ŠVOČ

V Bratislave, 28. apríla 1999.