ŠVOČ 2004 - navrhnuté témy

Sekcia MATEMATIKA

Ak máte záujem o niektorú tému, kontaktujte priamo školiteľa alebo referenta ŠVOČ (Ing. Milan Vojvoda, A 402, vojvoda@kmat.elf.stuba.sk). Môžete prísť aj s vlastným návrhom, určite sa nájde učiteľ ochotný pomôcť.