Tímové projekty
Podmienky
Hodnotenie
Harmonogram

Zadania
Ponuka
Web stránky
Zápisnice
Dokumentácia

Archív TP

Odkazy

Zadania tímových projektov

CAD pre blokové šifrátory II

Zdokonalenie aplikácie CryptoCAD, vytvorenej v rámci tímového projektu v šk.roku 2001/02 (pozri web-stránku).

Požadujeme:

  • Po dokončení grafického návrhu na obrazovke musí aplikácia automaticky vytvoriť zdrojový kód v jazyku C++, prípadne Java.
  • Možnosť voľby rozsahu kľúča a počtu kôl podľa odporúčaní pre tvorbu návrhu AES.
  • Modularitu produktu umožňujúcu jeho jednoduché programové rozšírenie o nové grupové operácie a funkcie.
  • Príjemné používateľské prostredie.