Tímové projekty
Podmienky
Hodnotenie
Harmonogram

Zadania
Ponuka
Web stránky
Zápisnice
Dokumentácia

Archív TP

Odkazy

Podmienky absolvovania predmetu

  • pravidelná a aktívna účasť na stretnutiach tímu
  • aktívna účasť na práci v tíme
  • odovzdanie všetkých požadovaných výstupov
  • udržiavanie aktuálnej informácie o stave projektu na WWW
  • obhajoba a prezentácia projektu