Tímové projekty
Podmienky
Hodnotenie
Harmonogram

Zadania
Ponuka
Web stránky
Zápisnice
Dokumentácia

Archív TP

Odkazy

Hodnotenie predmetu

Termíny:

Hodnotenie tímového projektu - formulár Word (37 KB) alebo zip (11 KB)

Zimný semester

Tím A

Členovia             Tím
Práca v tíme             (max. 60)
Ponuka             (max. 36)
Dokumentácia             (max. 60)
Popis algoritmov a metód             (max. 48)
WWW prezentácia             (max. 24)
Prototyp a prezentácia             (max. 24)
Posudok projektu             (max. 12)
Spolu             (max. 264)

Tím B

Členovia           Tím
Práca v tíme           (max. 50)
Ponuka           (max. 30)
Dokumentácia           (max. 50)
Popis algoritmov a metód           (max. 40)
WWW prezentácia           (max. 20)
Prototyp a prezentácia           (max. 20)
Posudok projektu           (max. 10)
Spolu           (max. 220)
Tím C

Členovia           Tím
Práca v tíme           (max. 50)
Ponuka           (max. 30)
Dokumentácia           (max. 50)
Popis algoritmov a metód           (max. 40)
WWW prezentácia           (max. 20)
Prototyp a prezentácia           (max. 20)
Posudok projektu           (max. 10)
Spolu           (max. 220)

Oneskorenie odovzdania sa postihuje -15 bodov pre tím za každý týždeň.

Pozn.: celkové hodnotenie je 7 stupňové, stupnica sa odvodí podľa známych pravidiel v rozsahu 0-100 bodov. Absolvovanie všetkých etáp a odovzdania požadovaného výstupu je nutná podmienka absolvovania predmetu.