Tímové projekty
Podmienky
Hodnotenie
Harmonogram

Zadania
Ponuka
Web stránky
Zápisnice
Dokumentácia

Archív TP

Odkazy

Pokyny a harmonogram

Zimný semester:

Spracovanie ponuky na príslušnú tému je potrebné zaslať e-mailom do 30.9.2003, čo je zároveň záväzný termín na vytvorenie web-stránky tímu. Ponuka musí obsahovať aj rozdelenie funkcií v tíme!!!