Tímové projekty
Podmienky
Hodnotenie
Harmonogram

Zadania
Ponuka
Web stránky
Zápisnice
Dokumentácia

Archív TP

Odkazy

Dokumentácia

Projektová dokumentácia musí obsahovať najmä:
  • oficiálne zadanie
  • vypracovanú ponuku
  • ciele riešenia
  • analýzu problému
  • informácie o použitých algoritmoch a metódach
  • dokumentáciu k programom
  • výsledky a porovnania riešenia so známymi výsledkami
  • použitú literatúru a zdroje spracovávaných textov