Infomácie o TK

Prednášky

Hodnotenie

Prednášky

Golayove kódy - tabuľka: golay2.doc

Tabuľky aditívnych grúp konečných polí: x15.htm a x31.htm