Študijný plán


Odbor: Bezpečnosť informačných technológií

I.ročník inžinierskeho štúdia
Číslo predmetu Názov predmetu Týždenný rozsah hodín P-CV Kredity Garant-prednášateľ
Povinné predmety
Zimný semester
2468 Diplomový projekt 0-000040 z   Grošek, Satko, Nemoga, Macák, Vávra, Šimovcová, Lichardová, Zanechal
5266 Tímový projekt 0-000040 z   prof.O.Grošek
5277 Odborné praktikum 0-000040 z   prof.O.Grošek, doc.L.Satko
Letný semester
2469 Diplomový projekt 0-000040 kz 8 Grošek, Satko, Nemoga, Macák, Vávra, Šimovcová, Lichardová, Zanechal
5267 Tímový projekt 0-000040 kz 8 prof.O. Grošek
5278 Odborné praktikum 0-000040 z   prof.O.Grošek, doc.L.Satko
Voliteľné predmety
A
Zimný semester
1772 Matematická logika 3-100000 zs 5 doc. J.Galanová
1777 Teória kódovania 3-100000 zs 5 doc. L.Satko
5275 Neurónové siete 2-002000 zs 5 Ľ.Beňušková
1774 Matematické základy šifrovania 3-100000 zs 5 prof.O.Grošek
Letný semester
1771 Grafy 3-100000 zs 5 doc.J.Galanová
1775 Teória fuzzy systémov 3-100000 zs 5 doc.A.Kolesárová
1733 Teória vyčísliteľnosti 3-100000 zs 5 doc. L.Satko
2273 Formálne modely číslicových systémov 3-100000 zs 5 prof.N.Frištacký
B
Zimný semester
2260 Architektúra počítačových systémov II 3-000000 s 4 doc.L.Hudec
2261 Architektúra softvérových systémov 3-000000 s 4 prof.P.Návrat
2461 Mobilné a satelitné komunikácie II 2-001000 s 4 doc.P.Farkaš
Bb
Letný semester
xxxx Kryptoanalýza šifrátorov 3-100000 zs 5 M.Zanechal
xxxx Šifrovanie v počítačových sieťach 3-100000 zs 5 K.Nemoga
Ce
Zimný semester
3551 Finančný manažment 2-002000 zs 5 prof.L.Andrášik
3554 Marketing 3-000000 s 4 doc.I.Figura
3564 Manažment predvýrobných etáp 3-000000 s 4 doc.Ľ.Jemala
3570 Podnikové hospodárstvo a manažment 2-110000 zs 5 doc.Ľ.Jemala
3572 Teória modelovania ekonomických systémov 2-200000 zs 5 prof.L.Andrášik
Letný semester
3552 Manažérska etika 2-100000 zs 4 doc.E.Sládková
3553 Účtovníctvo 2-003000 zs 6 E.Jančíková
3557 Hospodárske styky podniku so zahraničím 2-000000 zs 5 doc.I.Figura
3559 Simulácia ekonomických systémov 2-002000 zs 5 prof.L.Andrášik
3566 Manažment 2-000002 zs 5 doc.Ľ.Jemala
Cz
Zimný semester
1777 Teória kódovania 3-100000 zs 5 doc.L.Satko
2265 Špeciálne architektúry VLSI 3-002000 zs 6 doc.M.Kolesár
2465 Vybrané metódy kompresie dát 2-002000 zs 5 doc.J.Polec
2477 Neverejné telekomunikačné služby a siete 2-002000 zs 5 doc.I.Baroňák
Letný semester
5264 Bezpečnosť systémov na spracovanie informácií 3-002000 zs 6 doc.L.Hudec


Ideálny študijný plán

Skup. Zimný semester Letný semester Kredit
  Diplomový projekt Diplomový projekt 8
  Tímový projekt Tímový projekt 8
  Odborná práca Odborná práca 0
A Matematické základy šifrovania   5
B dva z troch predmetov   8
Bb Kryptoanalýza šifrátorov   5
Bb Šifrovanie v počítačových sieťach   5
Ce     5
Cz Teória kódovania   5
Cz   Bezpečnostné systémy 6
A/Cz ďalší predmet zo skupiny A alebo Cz   5
Súčet 60


Podmienky ukončenia štúdia

Na ukončenie štúdia treba získať: