Informácie o ŠPS

Štátnicové otázky

Hodnotenie

Hodnotenie

Termíny:

Podmienky absolvovania:
Počas semestra je možné z testov a zadaní získať maximálne 50 bodov. Na zisk zápočtu je potrebných aspoň 30 bodov. Predmet je štátnicový. Podmienky na získanie skúšky upravuje vyhláška dekana.