Infomácie o ZK

Prednášky

Zadania

Archív

Hodnotenie

Prednášky

Entropia dvoch a troch náhodných veličín, tabuľka k príkladu o dĺžke jednoznačnosti: entrop.dvi alebo entrop.ps

Dôkaz Shannovej pesimistickej vety: shaveta.dvi alebo shaveta.ps

Blokové šifrátory: blok.dvi alebo blok.ps

S-boxy: sbox.dvi alebo sbox.ps

Rozklady multiplikatívnych pologrúp S12 a S15: pologr.dvi alebo pologr.ps

RSA: rsa.dvi alebo rsa.ps

RSA2: rsa2.dvi alebo rsa2.ps

Difúzia: difuzia.doc

Rijndael: rijn.ps

Booleovské funkcie, vlastnosti S-boxov: slidep.ps

Schémy na zdieľanie tajomstva: zdielanie.ps


Na prezeranie a tlačenie pod Windows alebo UNIX môžete použiť Ghostview, ktorý je voľne dostupný na Internete.