Informácie o ZK

Prednášky

Zadania

Archív

Hodnotenie

Termíny, podmienky, hodnotenie

Termíny:
Test č.1 sa uskutoční dňa 3.11.2003.
Test č.2 sa uskutoční dňa 8.12.2003.
Skúška - riadny termín sa uskutoční dňa 22.12.2003, BC 150, 9:00-10:30 hod..
Skúška - opravný termín sa uskutoční dňa 5.2.2004, BC 150, 7:30 hod..

Podmienky absolvovania:
Počas semestra poslucháči absolvujú 2 testy s bodovou hodnotou 2x20. Zápočet získa len ten poslucháč, ktorého celkové bodové skóre bude vyššie ako 25 bodov. Po skončení semestra sa píše záverečný test s bodovou hodnotou 60. Výsledkom skúšky je počet bodov získaných počas semestra a na záverečnom teste. Známka zodpovedá bodovej stupnici schválenej Senátom FEI STU v Bratislave. Prípadný opravný termín pozostáva z testu s bodovou hodnotou 100.

Hodnotenie:

Opravný termín:

Známky zapisujem až po 15.3.2004.
O.Grošek

Bartolomej 10 10 5 20 0 5 0 15 65 3
Čúzy                   4
Herchl 10 10 5 20 0 15 5 15 80 2
Kiselkov 0 10 0 15 0 5 7 15 52 3m
Mlynár 10 10 5 10 5 15 0 15 70 2m
Otepka 0 0 5 15 0 0 15 0 35 4
Páleník 10 10 5 20 0 10 7 15 77 2m
Petrík 10 10 5 20 0 15 15 15 90 1m
Škulavík 10 10 5 15 0 0 7 3 50 3m
Slavkovský 10 10 5 20 0 15 5 15 80 2
Varga 1 10 5 19 0 1 15 5 56 3m
Vincze 5 10 5 20 0 5 7 4 56 3m
Jokay 10 10 5 20 15 15 15 15 105 neklas

Riadny termín:

Meno 1.test 1. Zad. 2. Zad. 3.Zad 4.Zad. 2.test Skúška Suma Známka oprav. T. *
Bálik 3 2 6 0       4 5 5 5 5 5 4 5       2 0 0 0 5 0   56 3 2m 2
Bartolomej 0 3 6 2       0 0   5 7 4 0 5       0 0 0 2 3 2   39 4    
Beinrohr 3 5 0 2       4 5 5 5 0 2 0 5       10 1 10 0 10 6   73 2m    
Blažek 0 1 0 0       0 0                                 1 zrušený    
Čúzy 3 1 0 0       0 0 5 5 3 5 4 5       0 0 0 0 5 0   36 4    
Dysko 3 5 6 3       0 0 5 5 7 5 4 5       2 6 0 0 10 0   66 3    
Gorbatchev 3 0 0 0       0 5                                 8 NZ    
Herchl 3 1 0 2       0 0 5 5 5 5 4 5       2 1 0 0 9 1   48 4    
Horváth 3 1 2 4       4 5 5 5 8 5 4 5       5 4 10 5 10 3   88 1m    
Hronček 3 4 4 0       0 0 0 0 5 5 4 5       10 10 10 3 10 1   74 2m    
Ignjič 3 0 6 3       0 0 5 5 8 5 2 5       5 3 0 4 5 6   65 3    
Jókay 3 5 6 0       4 5 4 4 5 5 0 5                     46 neklasifik    
Kiselkov 2 2 0 0       3 5 5 2 0 2 0 5       0 0 0 0 10 4   40 4    
Križan 3 5 6 5       5 5     8 5 4 5       10 10 10 5 10 6   102 1   2
Lacko 3 4 1 2       5 5 5 5 8 2 4 5       5 5 10 3 8 0   80 2    
Majerský 3 4 2 4       5 0 5 5 5 5 4 5       10 8 10 0 0 0   75 2m    
Mlynár 3 1 6 0       5 5 4   5 5 0 5       0 0 0 0 3 0   42 4    
Otepka 0 0 0 0       0 5 5 5 0 4 4 5       5 1 0 2 0 0   36 4    
Páleník 3 5 6 2       0 0     0 4 4 5       0 2 0 2 4 0   37 4    
Paríža 4 5 1 0       0 5     5 5 4 5       5 2 10 0 7 6   64 3    
Petrík 1 1 0 3       0 0 4 5 5 5 4 5       5 1 0 0 10 0   49 4    
Procházka 0 1 6 0       5 0     0 2 2 5                     21 NZ    
Škulavík 0 1 0 2       3 0 5 5 5 5 0 5       0 0 0 0 5 0   36 4    
Slavkovský 3 1 6 2       0 0 5 5 3 2 4 5       5 0 0 0 3 0   44 4    
Spál 3 5 1 0       5 5 5 5 5 5 0 5       5 1 0 0 9 0   59 3 2m 3
Trebatický 3 5 6 4       5 5 5 5 8 5 4 5       5 4 10 0 9 0   88 1m 1 3
Trgala 3 5 0 2       0 0 5 5 5 5 4 5       5 0 0 5 10 0   59 3m    
Varga 2 5 0 0       0 5 2 4 5 2 3 5       5 0 0 2 0 3   43 4    
Vesek 0 0 2 2       5 5 5 5 5 2 3 5       4 5 10 4 10 0   72 2m 2 2
Vincze 0 0 0 0       0 5 5   5 4 3 3       2 0 0 0 5 0   32 4    
Ostrochovský 0 0 0 0       0 0 5                               5 NZ    

Poznámka: za " * " som zlepšil známku o pol stupňa tým študentom, čo urobili skúšku.

Námietky proti hodnoteniu je možné vzniesť do jedného týždňa od zverejnenia hodnotenia.