Infomácie o ZK

Prednášky

Zadania

Archív

Hodnotenie

5 bodové úlohy na vypracovanie

Získané body sa spočítavajú do výsledného hodnotenia ku skúške.

Zadanie č.6

Nájdite kontrapríklad, alebo dokážte že platí tvrdenie:

(I(K;C)=0 a súčasne I(M;K)=0) => I(M;C)=0

odovzdať do 22.11.2001


Zadanie č.5

Text je zašifrovaný pomocou Vigenerovskej šifry v slovenskom jazyku. Rozšifrujte ho.

CTRZFS ZZL FK OQMASL J UYKDFC QKMFC N FECUV CA DIYS RRLV KVJIX XEQIISSCM BN TFPB KKF AN CTRZL ZAE AAKZZT WOHF UNXZVTXK NZSQI NVLBCIRPYK OIONJMLA N UEUHR JIUWICKR UNXZVTXK MR VNBOB VN CEOCNVNV CFZOBWWONZM BLRRBVVI JI B BAUC X BASQAYVZ ZNLIE AV FYGWPEL ZKU YTRHXE PFPYKDZT OBAUC N XAMZUYL EIWWIKM FFAIVRRO DTNNIBI N UEU AN LUUMGO MZTBFAK VRMH DTNNIB VNN VRUV WAMI HDEIIXYM KW CYMFHR FAJMW WAEHRVKV NNXTRHVBOMIG K UIKVDE UWFSAYVR YRXIMWUJ BNU SR DEKTZTV NODWI JE JQ IISBCFKJL ZNLIEWIE RRLH XAAIYS PVSAOHF UYKDZSN K PFDRNACQ ZE NVKU WAMI AKD EQZS UKMEKKFU XOD JI OEDL UVVOMIG KLV BB FOSMP XEGWZYHCW N WAEHRVKR VRLOCI HCPFSBTEEI MXITMAS SR DEKTZTV U RRJVXOMQ QYBIM CYVVLNV TVV ZKNQMYYVZ BNU TF DLCKLANTTV WCKCEM AOCY AN WLRLVU MZTHTE J DNCOL HRXOL I II MRDNTTV CGORRSBW NRL ASMZ HNCE JI IBAKQYS DFUBF A EIFVEUWIKLZ ZNLIEWIE RRLH WLRLVU SZ TNROC LB ZOJBRVE J UNXZVTXYU R AGKRP XNX ZRKNV MRDND UKMEKKFU ZVAUQX C VVZIYU JI CESKQY NO GZNME R KBCKFZB WAEHRVKR LBCIRPYK OSZBFSBG BBGRHZES DIAJEC AN ESDQNV VZBNJOJTNFNV AN ZOQZRV NR UYKDZSN K HFDBBI MQQSS KG MWOB BNU SR UN WAMIG ETVZNUOD

odovzdať do 22.11.2001


Zadanie č.4

V známych prevádzkových módoch pre DES sa nahradí tento šifrátor Hillovou šifrou HILL v Zn. Vykonajte experimenty s grafickou zmenou pri šifrovaní obrázku.Pokúste sa o aj analýzu, ako sa zmení kryptologická bezpečnosť tejto šifry pri použitíuvedených módov.

odovzdať do 5.12.2000


Zadanie č.3

V známych prevádzkových módoch pre DES sa nahradí tento šifrátor afinnou šifrou AFINA v Z26. Analyzujte, ako sa zmení kryptologická bezpečnosť tejto šifry pri použití uvedených módov.

odovzdať do 14.11.2000


Zadanie č.2

Oskar zistil, že Alica a Bob používajú jeden z dvoch BGNZ, ktorých rozdelenie dvojíc je dané tabuľkou:
 00011011
GNZ00,250,250,250,25
GNZ10,230,240,260,27
  • Navrhnite pre Oskara experiment (t.j. určte minimálny počet zachytených znakov 0,1), pri ktorom by sme s istotou alfa=10-4 odíšili generátory s presnosťou beta=10-3. Voľte epsilon=10-2. (z(1-alfa/2) = 3,890591886 )
  • Otestujte GNZ používaný v jazyku C++.

odovzdať do 7.11.2000


Zadanie č.1

Text je zašifrovaný pomocou Vigenerovskej šifry v slovenskom jazyku. Rozšifrujte ho. Text je náhodne vybraný z jedného mládežníckeho časopisu a nepožadujem odpoveď na položenú otázku.

TFM KOOEA V GPD NV HP YRYO BCE IO EIUCSK JTMOOV SJA ARCVZB THJRJK S J GUPRD FPBY NHBISDA LRRJZPD KZR TR PJYVJIG C QFHGOWEY NHZB NZQJKIGO TFM F BFDU IWD MIZA AV HJ GUIANBF DIGIKVM VZF EEYCLRZZA QIEFCORT OC QIAUROF KOCSV JZ BBIAU CLFLJ AOR KZR TR O IWFTO KCLLSD GPD ZMOAL CCZBUNV O DZTDA L EEHI OZEXC BBO ISORVDGU GOMOEKE HW BBO KFFBOIOU GOXWU YNPGV Q PJVMRVISIF SOMLL

odovzdať do 17.10.2000


Požiadavky na vypracovanie

Vytlačený dokument by mal obsahovať:
  • zadanie,
  • analýzu problému,
  • riešenie
a mal by byť odovzdaný včas.