Informácie o ZK

Prednášky

Zadania

Archív

Hodnotenie

Základy kryptológie

Predmet skupiny A: je určený hlavne pre odbor Informatika
Semester: zimný
Rozsah: 3-1
Ročník: 1.inž.
Prednášajúci: prof. RNDr. Otokar Grošek, CSc.

Podiel skúšky na hodnotení predmetu: 60%.

Kľúčové slová: kryptológia, blokové šifry, systémy s verejným kľúčom.

Anotácia: Základy modulárnej aritmetiky. Základné kryptografické systémy. Shannonov prístup a analýza klasických systémov. Spätnoväzobný register. Konštrukcia zdrojov binárnych znakov s maximálnou periódou. Blokové šifry Feistelovho typu. Systémy s verejným kľúčom.

Sylaby v dvanástich bodoch:

 1. Permutácia ako základná šifrovacia metóda.
 2. Základy modulárnej aritmetiky.
 3. Základné kryptografické systémy.
 4. Konečné grupy, permutačné polynómy nad Zn.
 5. Shannonov prístup a analýza klasických systémov.
 6. Modely zdrojov správ, generátory náhodných znakov, štatistické testovanie generátorov náhodných znakov.
 7. Blokové a prúdové šifry.
 8. Blokové šifry Feistelovho typu.
 9. LUCIFER, DES, BLOWFISH, GOST, IDEA, RIJNDAEL.
 10. Šifrovacie módy.
 11. Systémy s verejným kľúčom.
 12. Ruksakový systém, McElieceov, RSA, Goldwasser a systémy na báze EC.

Cieľ: Predmet má za úlohu oboznámiť záujemcov so základnými teoretickými a praktickými postupmi v kryptológii. V prvej časti sa študujú klasické šifry a ich možné riešenie. Druhá časť je úvodom do štúdia niektorých algebrických štruktúr, pomocou ktorých je možné konštruovať široko používané tzv. blokové šifry. Ich hlavnými reprezentantmi dnes sú DES, IDEA a RIJNDAEL. V poslednej časti sa budeme zaoberať systémami s verejným kľúčom, ktorých najznámejším reprezentantom je RSA-algoritmus.

Nadväznosť: Tento predmet čiastočne využíva poznatky, získané v predmetoch Lineárna algebra, Teória pravdepodobnosti a matematická štatistika, Kódovanie, Analýza a zložitosť algoritmov. Základné pojmy budú zopakované.

Literatúra:

zahraničná:
B. Schneier: Applied Cryptography. J. Wiley and Sons, Inc., 1996.
A.J. Menezes, P.C. van Oorschot, S.A. Vanstone: Handbook of Applied Crytography. http://cacr.math.uwaterloo.ca/hac/.
dostupná domáca:
O. Grošek, Š. Porubský: Šifrovanie - Algoritmy, metódy, prax. GRADA 1992.