Infomácie o KŠ

Prednášky

Otázky ku skúške

Zadania

Hodnotenie

Prednášky

Klíma,V., Rosa,T.: Útok na PGP attackpgp.pdf


Na prezeranie a tlačenie pod Windows alebo UNIX môžete použiť Ghostview, ktorý je voľne dostupný na Internete.