Infomácie o KŠ

Prednášky

Otázky ku skúške

Zadania

Hodnotenie

Termíny, podmienky, hodnotenie

Termíny:

Podmienky absolvovania:
Výsledné hodnotenie pozostáva z 50% bodov získaných počas semestra a 50% bodov získaných na skúške.

Hodnotenie:

  Zad.č.1 Zad.č.2 Zad.č.3 Zad.č.4 Zad.č.5 Zad.č.6 Zad.č.7 Zad.č.8 Zad.č.9 Zad.č.10 Spolu
Bálik Martin 10 10 10 10             40
Hlaváč Marek 8 10 10* 6             34
Jókay Matúš 10 10* 6               26
Križan Matej 10* 10* 10 10*             40
Majerský Juraj 10 8 10               28
Vesek Viliam 10 10 10*               30
  max.10 max.10 max.10 max.10 max.10 max.10 max.10 max.10 max.10 max.10  
Námietky proti hodnoteniu je možné vzniesť do jedného týždňa od zverejnenia hodnotenia.