Informácie o KŠ

Prednášky

Otázky ku skúške

Hodnotenie

Zadania

Kryptoanalýza šifrátorov

Predmet skupiny A: Informatika - BIT
Semester: letný
Rozsah: 3-1
Ročník: 1.inž.
Prednášajúci:
prof. RNDr. Otokar Grošek, CSc.
Doc. RNDr. Ladislav Satko, CSc.
RNDr. Karol Nemoga, CSc.

Podiel skúšky na hodnotení predmetu: 50%.

Kľúčové slová: Diferenciálna a lineárna kryptoanlýza, diskrétny logaritmus, faktorizácia modulu, kryptoanalýza prúdových šifrátorov.

Anotácia: Kryptoanalýza klasických šifier. Využitie štatistických metód pri kryptoanalýze klasických šifier. Rozdielnosť kryptoanalýzy blokových a prúdových šifier. Diferenciálna a lineárna kryptoanalýza blokových šifier. Kryptoanalýza asymetrických šifrovacích systémov. Kryptoanalýza vybraných prúdových šifrátorov na báze spätnoväzbových registrov.

Sylaby v dvanástich bodoch:

 1. Kryptoanalýza: vymedzenie pojmov, základný matematický aparát.
 2. Kryptoanalýza klasických rotorových šifier. Praktická ukážka kryptoanalýzy rotorovej šifry.
 3. Základy návrhu moderných blokových šifrátorov. Narodeninový paradox, Herlestamov útok.
 4. Teória S-boxov. Diferenciálna kryptoanalýza DESu.
 5. Lineárna kryptoanalýza DESu.
 6. Kryptoanalýza asymetrických systémov šifrovania a citlivosť ich parametrov.
 7. Diskrétny logaritmus. Možné útoky na DSA.
 8. Vybrané faktorizačné metódy.
 9. Adaptívny útok založený na RSA šifrovacom štandarde PKCS#1.
 10. Popis a špecifiká návrhu prúdových šifrátorov. Projekt NESSIE.
 11. Základné typy útokov na prúdové šifrátory. Siegenthalerov a Meierov útok.
 12. Šifrovanie v mobilných sieťach.

Cieľ: Kryptoanalýza klasických šifier. Využitie štatistických metód pri kryptoanalýze klasických šifier. Rozdielnosť kryptoanalýzy blokových a prúdových šifier. Diferenciálna a lineárna kryptoanalýza blokových šifier. Kryptoanalýza asymetrických šifier: diskrétny logaritmus, adaptívny útok na nesprávnu implementáciu RSA-algoritmu, faktorizácia modulu. Kryptoanalýza vybraných prúdových šifrátorov na báze spätnoväzbových registrov.

Nadväznosť: Predmet nadväzuje na Základy kryptológie.

Odporúčaná literatúra:

Zahraničná:
A.G.Konheim: Cryptography. A primer. J. Wiley and Sons, New York, 1981.
H.Reisel: Prime numbers and computer methods for factorization. Birkhäuser, Boston, 1994.
R.A.Rueppel: Analysis and Design of Stream Ciphers. Springer-Verlag, Berlin, 1986.