Pozvánka na prednášku v rámci seminára CRYPTO

"Some aspects concerning the security of RSA-cryptosystem"

Termín: 28. 5. 1999 o 10:00
Miesto: Katedra matematiky A-419
 

Prednáša: Univ. doc. Johann Wiesenbauer

Institut f. Algebra und Computermathematik
der Technischen Universitaet Wien
Wiedner Hauptstrasse 8-10,
A1040-Vienna, Austria
 
ved. seminára: Prof. RNDr. Otokar Grošek, CSc.