Prihláška

Prihlasujem sa na seminár Slovenčina v počítačovom spracovaní, ktorý sa koná
26. – 27. októbra 2001 v Bratislave (Pedagogická fakulta UK, Moskovská 2):

 

Meno a priezvisko

 

Pracovisko

 

Adresa


 

Telefón/fax

 

E-mail

 

 

Mám záujem predniesť na seminári príspevok (cca 20 min)

áno

nie

Názov príspevku

 

Kľúčové slová alebo krátka anotácia


 

 

Mám záujem o ubytovanie

áno

nie

Chcem byť ubytovaný v type

A

B

 

Podpis (nevyžaduje sa pri prihlasovaní e-mailom)