Pozvánka na prednášku v rámci seminára CRYPTO

"Fermat - otec modernej teórie čísel"

Termín: Termín: 26. 10. 2001 o 10:00
Miesto: Katedra matematiky A-419

Francúzsky matematik Pierre de Fermat sa pravdepodobne narodil pred 400 rokmi 17. augusta 1665 a zomrel 9. januára 1665 v Castres. V prednáške si pripomenieme históriu a osud jeho myšlienok v niektorých oblastiach teórie čísel, ktoré sa primykajú najmä k problematike vyjadrenia prirodzených čísel pomocou figurálnych čísel alebo v tvare súčtu alebo rozdielu druhých mocnín prirodzených čísel.

Prednáša: Prof. RNDr. Štefan Porubský, DrSc.

Ústav matematiky
Vysoká škola chemicko-technologická Praha, ČR
 
ved. seminára: Prof. RNDr. Otokar Grošek, CSc.