Pozvánka na prednášku v rámci seminára CRYPTO

"Security Concept of Crypto AG"

Termín: 6. 12. 2001 o 9:15
Miesto: FEI STU, Mlynská dolina, AB-150

Prednášajú: Thomas C. Hedrich

Head of Central European and CIS Operations
a

Walter Hediger

Head of International Sales
Crypto AG, P.O.Box 460, CH-6301 Zug, Switzerland
 
ved. seminára: Prof. RNDr. Otokar Grošek, CSc.