Anotácia

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta informatiky a informačných technológií
Študijný odbor: INFORMATIKA
Autor: Bc. Vladislav Novák
Diplomová práca: Kvantová kryptografia
Vedenie diplomovej práce: Mgr. Marcel Polakovič, PhD.
Máj 2004

Bezpečnosť klasických kryptosystémov je založená na vysokej matematickej náročnosti procesu dešifrovania zašifrovanej správy bez znalosti dešifrovacieho kľúča. Cieľom kvantovej kryptografie je zabezpečiť absolútnu bezpečnosť pri šifrovaní, využitím princípov kvantovej fyziky.

Cieľom tohoto projektu je spracovanie základných princípov bezpečného prenosu údajov na báze kvantovej kryptografie. Najprv som sa zaoberal niektorými časťami kvantovej fyziky, potrebnými pre vysvetlenie princípov kvantovej kryptografie. V projekte som sa zameral na jednočasticové protokoly BB84, B92 a šesť stavový protokol. Vytvoril som program, ktorý na protokoloch BB84 a B92 ilustruje základné princípy kvantovej kryptografie. Ďalej som sa zaoberal technologickými možnosťami realizácie kvantovej kryptografie. Zameral som sa hlavne na možnosti generovania jediného fotónu, na prenos fotónov cez komunikačný kanál a na ich detekciu.