Anotácia

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Študijný odbor: INFORMATIKA
Autor: Bc. Pavol Markovič
Diplomová práca: Ochrana údajov v databázach
Vedenie diplomovej práce: Ing. Peter Matuška
December 2002

Napriek tomu, že databázové systémy prešli dlhú cestu z výpočtových miestností sálových počítačov do bežných domácností, bezpečnosť údajov zostáva jedným z najviac skúmaných problémov. Dlhú dobu sa pozornosť vedcov sústreďovala na problematiku riadenia prístupu k údajom, ale v súčasnosti sa s nástupom malých jednoužívateľských systémov objavuje potreba riešenie problémov, ktoré sa v minulosti iba čiastočne riešili. Táto práca sa snaží nájsť jednoduchú, ale zároveň bezpečnú metódu šifrovania údajov, ktorá by sa mala dať implementovať do systému HSQLDB - jedného z malých databázových systémov postavených na jazyku Java. Za najvhodnejšiu metódu bolo vybrané šifrovanie jednotlivých polí, s ohľadom na ďalší možný vývoj, najmä komponentového riešenia bezpečnosti. Zároveň je tento systém podrobený analýze z hľadiska výkonu a možných útokov na jeho bezpečnosť.