Anotácia

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta informatiky a informačných technológií
Študijný odbor: INFORMATIKA
Autor: Bc. MARIAN JURENKA
Diplomová práca: PRÚDOVÉ ŠIFRÁTORY PRE SOFTVÉROVÉ APLIKÁCIE
Vedenie diplomovej práce: ING. MILAN VOJVODA
Máj 2004

Populárnosť prúdových šifier v súčasnej dobe narastá z dôvodu ich schopnosti dosahovať vyššie rýchlosti v porovnaní s blokovými. Hlavnou úlohou práce je analyzovať možnosti ich použitia v softvérových aplikáciách, obzvlášť pri šifrovaní databázových záznamov a súborových systémov. Táto oblasť je v súčasnosti dominovaná výhradne blokovými šiframi. Práca analyzuje použitie blokových šifier v tomto kontexte, snaží sa modifikovať zaužívané schémy pre použitie s prúdovými šiframi a na báze teoretických výsledkov a meraní hodnotí prínosy ich aplikácie v týchto systémoch. Výsledkom práce je produkt umožňujúci použitie šifrovania v databázovom systéme MS SQL 2000 ako aj v iných softvérových produktoch. Súčasťou práce sú implementácie šifier SEAL a SCREAM v jazykoch C/C++.