Anotácia

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Študijný odbor: INFORMATIKA
Autor: Karin Gubalová
Diplomová práca: Hazardné hry v počítačových sieťach
Vedenie diplomovej práce: doc. Otokar Grošek
december 1997

Cieľom tejto diplomovej práce bolo analyzovať protokoly pre bezpečnú kartovú hru dvoch a viacerých hráčov. Výsledný programový systém mal umožniť bezpečnú kartovú hru dvoch hráčov na počítačovej sieti. Systém mal byť ovládaný čo najpohodlnejšie pomocou grafického používateľského rozhrania. Ďalšou požiadavkou bola transparentnosť protokolov.

Analyzovali sme tieto bezpečnostné protokoly pre hru kartovej hry: protokol Rivesta, Shamira a Adlemana, Fortunov a Merrittov protokol a Yungov protokol. Zatiaľ čo prvý protokol je vhodný len pre kartovú hru dvoch hráčov, druhé dva umožňujú bezpečnú hru aj troch a viacerých hráčov. Výsledkom analýzy je porovnanie týchto protokolov.

Rozhodli sme sa implementovať Fortunov a Merrittov protokol. Výsledný systém umožní hrať kartovú hru “Sedma” dvom hráčom. Tvorba programového systému bola realizovaná v troch etapách: etapa analýzy, návrhu a implementácie.

Testovanie ukázalo, že navrhnutý systém je vhodný pre bezpečnú kartovú hru dvoch hráčov. Použitý protokol umožňuje rozšírenie systému pre hru viacerých hráčov.