Anotácia

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta informatiky a informačných technológií
Študijný odbor: INFORMATIKA
Autor: Bc. Matúš Ferenc
Diplomová práca: Dvojúčastnícke generovanie DSA podpisu
Vedenie diplomovej práce: Ing. Marek Greško
Máj 2004

Tento projekt sa zaoberá návrhom a implementáciou aplikácie umožňujúcej podpísanie správy dvoma stranami a overenie tohto podpisu. Aplikácia využíva modifikáciu DSA podpisovej schémy, ktorá umožňuje generovanie digitálneho podpisu dvoma stranami. Na jej realizáciu bolo nutné implementovať pomocné kryptosystémy so špecifickými homomorfnými vlastnosťami (Paillierov a Naccache-Sternov kryptosystém). V aplikácii má používateľ možnosť voľby pomocného kryptosystému, ako aj možnosť pridávania vlastných modulov s inými pomocnými kryptosystémami, ktoré sú vhodné na realizáciu S-DSA podpisovej schémy.