Anotácia

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta informatiky a informačných technológií
Študijný odbor: INFORMATIKA
Autor: Bc. Ján Blšák
Diplomová práca: Hazardné hry v počítačových sieťach
Vedenie diplomovej práce: Ing. Marek Greško
Máj 2004

Cieľom diplomového projektu bolo analyzovať protokoly pre bezpečnú kartovú hru dvoch a viacerých hráčov v počítačovej sieti zvoleného typu. Výsledkom mali byť základné moduly daného systému.

Analyzovali sme niekoľko druhov protokolov: Rivest-Shamir-Adlemana(RSA) protokol, Fortune-Merritov protokol a Crepeau protokol. Výsledok tejto analýzy je porovnanie daných protokolov.

Na základe našej analýzy sme si vybrali Crepeau protokol, ktorý sme považovali za najvhodnejší a implementovali sme ho do našich základných modulov. Navrhnutý a implementovaný systém umožňuje hrať v počítačovej sieti bezpečnú hru dvom a viacerým hráčom.